TRANG ĐĂNG KÝ HỌC TẬP SINH VIÊN
ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

Đăng nhập vào hệ thống đăng ký

Sorry, only modern browsers.

Captcha image
Show another codeTải mã khác

LƯU Ý!!!
- Các sinh viên hiện đang bị cảnh cáo các mức cần lựa chọn các học phần kỳ tới cho phù hợp
- Nên đăng ký học lại các học phần chưa đạt để giảm số tín chỉ còn nợ thay vì đăng ký các học phần mới.
- Bất cứ khi nào sinh viên nợ tích lũy lớn hơn hoặc bằng 28 tín chỉ: sẽ bị cảnh cáo ngay mức 3 và buộc thôi học.
- Điều kiện để giảm mức cảnh cáo: Sinh viên đang bị cảnh cáo học tập, nếu số tín chỉ không đạt trong học kỳ bằng hoặc nhỏ hơn 4 thì được hạ một mức cảnh cáo

Ghi chú: Thông tin chi tiết lịch đăng ký học tập kỳ 2 năm 2022-2023 (20222B) xem tại cổng thông tin đào tạo http://ctt.hust.edu.vn. Chú ý: Sinh viên đọc kỹ thông báo và thực hiện đúng như thông báo đã ghi.